Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*o» REIS DOOR DE

planten verdorven worden, fpruiten, befmetten» bij ftil weder en in groote hitte, den dampkring. In dat gedeelte van het jaar word de lucht zei. den door den ruimfchootfchen wind gezuiverd; de Noordlijke winden voeren die uitwaasfemingen langs de kusten, en de droogte en ftilte voleinden om hunne uitwerkingen des te gevaarlijker te maaken. De Madagascaren weeten 'er zich een weinig voor te behoeden, door in hunne hutten of huizen, in het midden eens dikken rooks, te blijven; echter wederftaan de kloekfte en gemaatigdfte inwooners niet altoos de geweldigheid .der ziekten; dus is het niet te verwonderen dat de Europeaanen, die genoodzaakt zijn om op die kust te overwinteren, onder de ziekten bezwijken, door welken die menfehen, die het meest aan de luchtftreek gewoon zijn, zelve aangerand worden.

• ik heb, op het einde van het»jaar 1768, zelve ooggetuige van de volftrekte verwoesting eener kleene Franfche bezitting geweest. "De fpoedige en vermenigvuldigde hulp, welke mem die onge* lukKigen toebragt, kon echter niet voldoen ora één eenigen aan den dood te ontrukken. Ster» ken en zwakken ondergingen in een korten tijd! 4&i:}Qt. Dat wij de ooggetuigen dier doodlijke pestziekten waren, zonder 'er de ilagtoffers van Vp., worden, was, om dat de gezonde zeelucht, die ons fchip omringde, tot eene zekere maat, de droevige uitwerkingen der Hinkende dampen

voor-

Sluiten