Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O O S T ï N D I Ë N. 20*

„ ontrusten. AI den oogst was weg; een ver-. .„ fchriklijk gebrek aan levensmiddelen, het onverM mijdbaar gevolg van dergelijke plaagen, be„ dreeg die Colonie: men begon 'er zelfs de „ geftrengheid reeds van te gevoelen, toen de „ fpoedige aankomst der tien fchepen met rijst „ geladen, reeds in de eerfte oogenblikken van ,, behoeften den angst bedaarden. Zoo in deeze „ .omftandigheid gelijk ih veele andere, Me dc „ France door Foulepointe behouden is, men „ kon 'er voor het vervolg de zelfde hoop niet „ meer van verwagten. De landen waren onbe„ bouwd, de koophandel vernietigd. De willekeurige regering van Benyouski had de vrees „ over het geheele eiland verfpreid. De Mada„ gascaren, geheel terneder geflagen zijnde, wa„ ren van de boorden der zee gevlugt en in het „ binnenfte der landen getrokkea.

„ Den Heer de Belcombe riep Yavi, Opper„ hoofd van Foulepointe, en verfcheide andere „ Hoofden uit den omtrek bij een: hij vroeg „ hen of zij reden hadden om zich te beklagen „ over de Franfchen, en vooral over de vijftien „ foldaaten van het legioen van Benyouski die „ de haven van Foulepointe bewaakte. Hun ant„ woord was nietopregt; die Hoofden vreesden „ voorzeker dat hunne klagten tot een voorwend„ fel van nieuwe onderdrukkingen zouden ftrek„ ken. Zij bepaalden zich om de vrijheid van „ den koophandel te vraagen. De Heer de

Bel-

Sluiten