Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a$6 REIS DOOR DE

nen ieder tien groote fchepen inhouden, die, het een naast het ander op een grond van 30 a 35 voeten kunnen ankeren. De ankergrond is goed, maar in den wintertijd word het zeegat zomwijlen door een bank van drijvend zand verftopt en gefloten, doch deze word verdreven zoo dra de Zuidooste winden aan de Noordlijke winden en aan' de ftilten volgen. De zee vloeid, bij hoog water, niet meer dan vier of vijf voet: dan vertoond zich de klip bloot. Men vind 'er mos , zeeplanten, zwarte koraalen, zeekwabben, zeeïnfecten en fchelpen, die door hunne onderfcheidene vormen en de fchoonheid hunner koleuren tot verfiering in de kabinetten va:i zeldzaamheden ftrekken. De ingang der rivier is door planten omringd, aan welke zich oesters, die zeer kiesch van frnaak zijn, vasthegten: deze oesters vormen daar tritzen, die eene waarlijk wondere en bijzondere gedaanten uitmaaken: op een' kleenen afftand, van de piaatfen, die door de zee bedekt worden, vind men aderen van een foort van zand dat niet van den zelfden aart is als dat der plaaten, en hetwelk eene halve glaswording fchijnd ondergaan te. hebben. Dit zand is met brooze en halfgebroken^ fteenen, en eene oneindigheid kleene ftukjes natuurlijk glas doormengd. De waarnemingen, welke ik op Foulepointe gemaakt heb, geeven mij 170 40' 20- voor zijne breedte en 47p 20' voor zijne lengte. Geduurende mijn verblijf is de

ther-

Sluiten