Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OOSTINDIËN. «37

thermometer niet boven den 27 graad van de verdeeling van Réaumur gerezen, en hij is nimmer beneden den vijftienden graad gezakt. De barometer heeft flegts kleene veranderingen ondergaan, en altoos tusfchen 26 duim 2, lijnen en 28 duim 5 lijnen geftaan.

De fchepen kunnen te Foulepointe voor eenen geringen prijs en in overvloed alle foorten van voorraad verkrijgen; de markten zijn rijklijk voorzien wanneer de koophandel door de Europeaanen niet belemmerd of belet word. Sints eenige jaaren hebben de lieden van Foulepointe geen jonge geitenhokken of varkens willen verkoopen. Een zeker grijsaard, die eenige mijlen van de haven af woond, en voor een' bekwaam tovenaar bekend ftaat, heeft hen den koophandel dier nuttige dieren verboden. Die Ombias zag hun door de grootfte rampen bedreigen, indien hij niet trachtte om het geflacht dier onreine dieren bij hen te verdelgen ; doch dit vonnis belet niet dat de Europeaanen zich dezelven in de bergen kunnen bezorgen, waar men die bij geheele kudden vind. Het zou weinig moeite kosten om dit lastige bijgeloof bij die inwoners te vernietigen. De dorpen, die de bevolking van Foulepointe uitmaaken, zijn niet zeer aanmerklijk ; pallisfaden van knuppelftokken ftrekken hen ter verdediging: deze dorpen zijn verfpreid, en voor het groofte gedeelte op de afhelling van heuveis gebouwd. Een aantal nuttige boomen over-

fcha»

Sluiten