Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÖÓSTINDÏËN, 33!

'erheelebreedeen zeer goede deelen van maaken, wanneer men hem van den eenen kant in zijne geheel e lengte open kloofd, men moet deze planken, wanneer zij gekloofd zijn, terftond in orde ftellen.

Be landerijen, die rondom Foulepointe liggen* zijn rijk in weigrond en in kudden. Wanneer men de fchoone rivier van Onglebeij volgd, moet men zich verwonderen als men haar zich op eenmaal, omtrend twee honderd roeden van haaren mond, in het zand ziet verliezen. Die vischrijke en met watervogelen bedekte rivier is op fommige plaatfen zeer diep, en op fommige zeer breed. De prauwen kunnen die meer dan twintig mijlen ver opvaaren. Het is jammer dat die rivier, gelijk alle rivieren van Madagascar, met monftereufe krokodillen vervuld is: wanneer men langs den kant van het water gaat, ziet men, op hunne verfchijning, den onverfchrokkendften inwoner door den fchrik aangedaan: men moet voorzorgen gebruiken, om het gevaar van door die gevaarlijke gedrochten aangerand te worden, die menfehen en dieren aanvallen, te voorkomen. Ik heb door een dier monfters een' os zien wegliepen en verllinden.

Het geen de aangenaamheid der rivieren van Madagascar uitmaakt, maakt hen ook gevaarlijk. De boomen en de planten, die hunne boorden bedekken, ftrekken ten fchuilplaats dier geduchte dieren. Wanneer men zich eenige mijlen van Foute*

poin-

Sluiten