Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

R Ê t S D O O R D E

Vari knollen, erten en boonen van een zeer aangenaamen finaak bezorgen.

De Vervattes gelijken naar den kapperboom, en Ibloeijen even als deze. In elke fchil is eene kleene erwt befloten, van de grootte als eene pelerwt. Deze peulachtige plant verheft zich zoo hoog als 'een kerfenboom: met zijne bladen voed men in fommige inwendige Provinciën de zijwormen.

Wanneer gij die velden verlaat, wanneer gij die aangenaame dalen begeeft , om in uitgejftrekte bosfen te dringen, die ten verblijfplaatfe van eene menigte wilde dieren ftrekken, dan word uwe verbeelding door eene andere foort van fchoonheden overmeesterd. Eene diepe eenzaamïieid, eene koelte, welke u in die brandende luchtftreeken verwondering moet baaren ; de echo's, die van rondomme van het geloei der dieïen wedergalmen— dit allesleverd u nieuwe aangenaamheden op: maar deze foort van aangenaamheden behaagen elk niet even veel; zij fchijnen bijzonder gefchikt voor characters, die in eene zagte treurigheid gedompeld zijn. Indien men echter voor de fchoonheden der naiuur flegts eenigzins gevoelig is , zal men die ontzaglijk hooge en dikke boomen, onder welke « Fetersbé zich vooral onderfcheid, fteeds met .«ene foort van verrukking befchouwen.

Zij, die de fludie der mineraalen, boven die «er planten keuren, zullen in de hooge bergen ^an Ambotisrnéne genoeg vinden, om hunne vet-

kie«

Sluiten