Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M4 REIS DOOR D Ê

gronden aan, die de aannadering tot dezelve beletten : de hoogfte dier bergen is 900 roeden bo-Ven de oppervlakte der zee verheven ; hij gelijkt in zijne gedaante naar den tafelberg, die door alle -de reizigers, welke op de Kaap de Goede Hoop geweest .hebben, befchreven is.

Wij kunnen niets dan deze oppervlakkige fchets van de raineraale rijkdommen van Madagascar geeven ; daar zijn 'er in de oneindige onderfchei.dene voortbrengfelen van dat eiland Veel wezendi lijkere. Die voortbrengfelen hangen alleen vatt den aart en de vruchtbaarheid van den grond af. ! Wij zullen hier de befchrijving der planten geeven , die wij op Pile de France aan den Heer Poivre gebragt hebben.

BE-

Sluiten