Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O O S T I N D I Ê N. zfö

BESCHRIJVING

Van verfcheidcne Boomen , Heestergewas/en W Planten, die in het Noordlijke gedeelte van , Madagascar groeijen, en welke ik op hes' einde van het jaar 1768 op 1'ile de France gebragt heb,

J)e MaJao-manghit is een groote boom, wiens fchors bruin, de ftam recht, en het hout wit is. Zijn fap, het welk eerst wit is, word in de lucht rood, gelijk bloed. De bladen van dien boom hebben eene aangenaame en welriekende geur. De vrucht is een foort van muskaadnoot. De? Madagascaren fchrijven aan deeze noot dezelfde* deugden toe, die wij aan de wezendlijke muskaadnoot toefchrijven.

Rarabé". De Rarabé is een wilde muskaadboom,; die grooter en fraaijer is dan de Malao-manghit. Hij brengt eene muskaadnoot voort, uit welke de Madagascaren een zeer welriekende olie trekken; zij vrijven 'er zich het ligchaam en de hairen mede. Dees olie is zeer dienftigr om de koude dampen te Verdrijven, en inwendig gebruikt wordende ftrekt zij tot verfterking der maag.

Q S ^

Sluiten