Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O O S T I N D I É' N. 20*5

een goed voorkomen heeft, en omtrend 30 jaaren oud is. Hij had flegts den eernaam van Chua of Souverain; maar bij de vierde Maan van dit jaar 1744, heeft hij zich Vua of Koning verklaard. Het geen hem tot deeze nieuwé verklaaring verHout heeft, is dén droevigen ftaat in welken Tonkin, door de burgeroorlogen die dat Koningtijk fints zes jaaren verfcheuren, gebragt is. Tot op dien tijd had hij zich met den zedigen naam van Chua te vreden gehouden, uit vrees van zich met Tonün, van het welk de Koning voorgeeft Vua van Conchinchina te zijn, in oorlog te wikkelen.

IMPOSTEN.

De Koning van Conchinchina is rijk in goud! en in andere fchatten. Zijn groote rijkdom fpruit vit de lasten diezijriéofiderdaanenhemvanhuhijf jaar af, tot op hun 60' toe opbrengen. Deeze fchat* ting is grooter öf kfeenef, naar maate van de rijkdommen of de krachten van ieder bijzonder mensch, De Gouverneur van elke Provincie doet alle 3 Jaaren een nieuwe lijst maaken van dc geenen die den vereischteri oudêrdotn béfeikt hebben, om volgens de wet de fchatting te betaalen. Ieder hoofd van een dorp maakt zijne lijst mét de grootfte nauwkeurigheid? hij brengt 'er vervolgens bij den Gouverneur der Provincie een af. Tchriff vaft* die dan alle de geenen Welker naaR 4 «nerf

Sluiten