Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i63 REIS DOOR DB

en te laaten werken. Zij zouden ontzaglijk veel opbrengen, indien de lieden van het land zich de moeite wilde geeven om 'er in te wroeten; maar buiten dat 'er weinig menfehen gevonden worden die zich tot dien arbeid wille leenen, zoo weeten zij die dien oefenen het werk niet naar den eisch te behandelen. Zij graven nimmer dieper dan de lengte van een mensch. In de plaats waar ik heb zien werken vond men van tijd tot tijd ftukken goud die vrij zuiver, geheel onvervalscht waren, en meer dan twee oneen woogen. Dit goud, fijn gemaakt en aan kleene ftukjesbij een gezaameld, word vervolgens tot brooden gemaakt , en naar de markt gedragen waar het even als alle andere waaren verkoft word; zijn gewoonlijke prijs is . in Chineefche waarde 13Q guans(wij zullen hier na zeggen wat een Quan is.) Men heeft het echter dit jaar tegen 117 gegeeven. Daar zijn in de bergen ook veele ijzer-mijnen, en dit metaal is in dat land zeer duur.

VOORTBRENGSELS VAN HET LAND.

Het bebouwde land is in Cochinchina zeer vruchtbaar. Men heeft alle jaar een dubbelen oogst van rijst, die bijna voor niet gegeeven wordt. D§ Cochinchineezen hebben alle Indifche vruchten in den grootlten overvloed, als de 4nmat»

do

Sluiten