Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OOSTINDIËN. 277

dan dat der Chineezen het welk omtrend 20 Franfche oneen bedraagt; het is dus 30 oneen.

Daar zijn zekere koopmanfchappen in het land, die verboden zijn, dat is te zeggen, die de Koning alleen het recht aan zich behouden heeft om te verkoopen, gelijk het yvoor en het CalembaeüLUX. Men kan deze twee artiekels niet koopen dan van den Koning alleen; indien men ze van eenig bijZonder perfoon koft, zou men gevaar loopen om zich in eene netelige zaak te wikkelen.

Alle de goederen in het algemeen welke die ook zijn mogen, 't zij men die van den Koning of van iemand anders koopt, betaalen geen de minste rechten ; men fcheept die in wanneer» hoe? en waar men verkiest,

ZEEHAVENS.

Daar zijn in Cochinchina verfcheide havens. De aanmerklijkfte is die welke door de Portugezen Faifo en door de Cochinchineezen tloyan genaamd word; zij is in de provincie van Cnam op den 16 graad min eenige minuten geleegen, en is eenige dagen reizens van het Hof. De haven is diep en de fchepen zijn 'et in veiligheid; zij is zeer gemaklijk voor de kooplieden , hunne fchepen kunnen digt bij de factorijen ankeren. Haar ingang is niet moeilijk; het is eene groote rivier, die de provincie van Cham doorloopt, en van de bergen van Laos afkomt. Faifo is de S 3 fetfi

Sluiten