Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aS.4 RÉIS DOOR DE

derflijk zijn; men gebruikt ze met goed gevolg voor de wonden.

Vognin* d'osong. Heesterachtige plant, welker blad naar dat der lelie gelijkt. De tijd in welken deeze plant bloeit, duid, de walvisvangst aan. Zij bloeit in Julij. De voortleven der praauwea welken voor de walvisvangst gefchikt zijn, worden met groote ruikers van de bloemen dezer plant verfiert.

Azimcna. Zeer aangenaame heester; haar kruia is digt met bladen gefierd, die zeer fchoon ea groen zijn; haare bloem verfpreid een zeerfrisfchen reuk: zij verheft zich tot de hoogte van vier voeten.

Tculon - gouala. Heester welker welriekende bladen den Madagascaren tot het maaken van oorringen dienen; zij verheft zich tot de hoogte van vier voeten; haare vrucht is bitterj olieachtig en welriekend.

Voua - azigne is den hoogflen en rechtften boom van het geheele eiland Madagascar. Hi| overtreft de andere boomen ver in hoogte; zijn hout is geel, hard en zwaar, en word tot de bouwing der huizen, en gemeenlijk tot het maaken van de kielen hunner prauwen gebruikt; de harst, die uit dien boom vloeid, laf geel gelijk de amber, maar zij is kleeverig en zonder reuk. De Madagascaren trekken uit deezen kostlijken boom een olie die zeer klaar is,en een aangenaamen fmaak heeft;wannéér''

Sluiten