Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O O S T I N D ICÊ N. »8P

B E S C II R U V I N G

Van eenen Palmboon die eene bijzondere en in de Indien zeer bekende vrucht draagt: hij is onder den naam van Koeos der Maldavifrhe eilanden, békend»

De Palmboom, die de vrucht draagt,welke onder den naam van Koeos der Mahlivifche eilanden of Zee Koeos bekend is,verheft zich tot eene hoogte vanveertigof vijftig voeten. Zijnkruin isdooruen of twaalf takken, geflert, die elk twintig voeten lang zijn. Die fchoone boom heeft de gedaante van een waajer; men kan hem onder de leibooxnenrangfehikken; ieder dier g^ote ta^a £ op een fteel van zes voeten lengte , deze ïteei jn den omtrek afgerond.

Uit den okfel der bladen fpruit een vlies dat zich in takken verdeeld, welke takken in kleene bloemtjes eindigen. Het hout deezer bloem Ieverd,rijp wordende, een bolronde vrucht vanagt lïen duimen middellijns op. De fchil der vrucht is dik, verachtig, gelijk die der gemeene *bcos, de gedaante dier Koeos is wonderlijk; het binnendfte der noot is van een melkachtig fap vervuld, het welk bitter en onaangenaam van fmaak is; de ftam van dien buitengemeenen boom verfchild in form weinig van den Koeosboom. Hij is harder en dikker. Het Palmeiland T 1 *5

Sluiten