Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

co

OVER DE

MANUFACTUREN»

]{3e Manufacturen fchynen hun oorfpronk verfchuldigd te zyn, aan de kunst en denoodzaaklykheid van zich te kleeden, en fchoon in den beginne zeer lomp en onvolmaakt, zynze naar verloop van tyd tot den hoogiten graad van voltooying gebragt, Om van de oudste af te beginnen, zoo vind men reeds in de eerfte eeuwen, dat na den Zondvloed , de Sarmaten, de oude Grieken en Germanen, die een zwervend leven leidde.a^a^ zich eenig met de jacht bezig hielden, 'met de''vellen der gediertens, welken zy yongen " gektecd gingen ; weshalve 'er toen rqe.dSAÖ'er^j'fóöfi', van konst moet bekend geweest^ zyr^^,.<)rn dezelve enigermaate te bereiden , 'eö'tot" kleding of dekkinge faamen te fielten» ~ Dusdanig is noch ten huidige dage, de levenswyze van fomn'üge noordfche en noch zeer onbefchaafde Vol* ken. De Laplanders , by voorbeeld, voeden zich met het vleesch der Rendieren, en dragen klederen van derzelver vellen.

De faamenleving [befchaaft buiten twyffel Staatsm. Meng. January. ( A ) dg

Sluiten