Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(4)

was men zeer gezet op het purpervan GetuïU er Laconk . fchocn. verre beneden dat van Tyrus in fi aayheid zynde. Twee zoorten van (chelpvisfchen leverden deeze verfftcffen op, en de kleine hoeveelheid)die men 'er in vond, maakte dezelve zeer duur en kostbaar. Da lynwaten en catoenen wierden 'er alleen mede geverwd; want de Cochenille , aan de ou. den cnbekend, is alleen gefchikt om op wolle &c. te vatten.

De ouden gebruikten ook het ve"milioen, 't welk zy uit Spanjen wel het meest haaien. Daar van wislen zy die fraaye couleur en vcrwe te bereiden, die wy thans fcharlakenrood noe* men, en welke Quwülianus wel duidelyk van het Purper onderlcheidt.

Schoon he'. Purper teilowealtydin een groo. te waarde geweest is ,• zoo was'er het borduren met de naald van noch ouc'er datum bekend. Het was een gefchenk afkomstig van een der twaalf Steeden van Toscanen, die door Tullius Hoftilius te onder gebragt wierden. De Toscaners hadden de borduurkunst van de Phrygiers geleerd, by wie zy tot groote volmaaktheid gebragt was; want het is onzeker, of zy 'er de eerfte uitvinders van geweest zyn. . . • j

De Babyloniers zo wel als de Phrygiers waren goede t pytwerters, vermids men leert,

dat

Sluiten