Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(5)

dat zy Heffen maakten, waar op alderlei afbeeidzels tuut? bet ieven geic'.üderd of in gewerkt waren. Dusdanig waren de vloertapyien, waar van tren zich altyd in de Levant bediend he ft, en het is waarichyrJyk dat de Hebreërs Befaleël en Oliab, ds behangzels en gerdynen van den .Tabernakel, in d:"en fmaak vervaardigden. Het is alleen in ons Climaat, dat men, om het koude der blote muren te temperen, de gewoonte aangenomen heeft, om dezelve met tapyten te bedekken.

ITe*: was eerst onder de Keizers , dat de Romeinen zich van vlas en lynvvaat begonden te bédïèhen, en de uitvinding waren zy merendeels aan de Egyptenaren verfehuldigd Ook was het zeer laat, eer zy het gebruik der zyde ftoffen kenden , welken hen door vreemde kooplieden aangebragt wierdon. Maar wat was toch die zyde, waar van zoo veel ophefs gemaakt word in de oudheid, en welke oncLr Aurelius tegen goud opgewogen wierd. Daar omtrent zyn de geleerde en oudheidkundigen het geenfints eens. Lipfius onderfcheidt drie foorten van zyde, als Bysfina, Serica en Bont' bycina. Wy willen ons nier over niet verder inlaten. Genoeg is het, dat de zyde toen 'reeds in gebruik was.

Het gebruik der zyden ftoffen was evenwel noch vry zeldzaam oneer de Keizers; want toen Juïius C<sfar het theater 'er meede be( A 3 ) kleeden

Sluiten