Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C H )

gé gegeeven hadden, dat 'er eenig nieuwe fabrr kei en manufacturen zyn gekomen; indien de Viyheid van N. America niet eenen nieuwen ui'weg tot debiet opleverde , was waarlyk te dugten; dat eer een halve eeuw verliep , 'er mooglyk nauwlyks fabrieken en manufacturen by ons te vinden zouden zyn geweest.

De weelde en pracht is gevaarlyk in alle Landen , en de wczenlyke ondergang van alle Republiek en .Ro/fteendeGemeenebesten van Griekenland uingen met verhaaste fchreeden naar hui nen val, van 't oogenblk dat weelde en pracht,die luyheid voortbrengt, by hen voet wm. Toen de oude eenvoudigheid ophield, was het met hen gedaan.

Mag men het zeggen, ons Vaderland door bet zelfde kwaad aangedaan, ylt allengskens naar zyn ondergang. De rykdommen door Koophandel ter Zee aangebragt, hebben die zoort van gelykheid of egaliteit vernietigd , welke onwederfpreeklyk de ziel van een Gemeenebest uitmaken; de vermogende hebben zich te zeer in het ten toon fpreiden hunner rykdommen, door weelde en pragt, ingelaten, en hun fchadelyk voorbeeld is door de min vermogenden gevolgd, De Burger, de Koopman , dej Winkelier, en de Werkman zelfs, de eenvoudigheid zyner kleedinge en /evensftand verlatende, ïpande alle vermogens in, om die boven hem zyn naar te bootzen. Men

ziet

Sluiten