Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(33)

vervolö der

HISTORISCHE FRAGMENTEN

ü i t

OUDE HOLLANDSCHE SCHRYVEREN. 8.

Memorie van de Tractementen by de Prinfen van Orangen , ende de Heeren gé' nooten , ah mede Pentivenen, ende anders, beginnende met den Ja are 1580";

158e.

Zyn Excel Prins

Maurits van Nas-

fau jaarlyks. 24000 - o - j Zyn Excell. Prins I

Maurits als Stadt- \

Hoüder. . . i 15080-0- L 43380-0Pil!e-gave van Prins f

FrederikHendrik. 1 800• o- f Princesfe Elifabeth -

van Nasfau , Her-

toginne vanBouil*

Ion. . . . . 25ÖÖ ■ o >J Staatsm. Mëjsg. January. ( C ) 1587.-

Sluiten