Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 5o )

jefHt geduyrich door verfcheiden extraordinarii lasten zedert eenige ja-en op haar Huis overhoopt , door de langduyrigheit van de verwoesdnge in Duitslancit, ende door het lang gevolch van de onordeningen in Engelandt,°die belet of geverdiverteert hebben het onderhoudt, het welk haar was geasfigneert; Zoo is zy genoodt-drongen dezemaal noch recours te hebben tot de goetheit van haar Heerlvkheden ; dezelve verzoekende zeer affcctueufelyk haar te accordecren een Jaarlyks zodanig behulp als haar voo' zichtigheit zal goet vinden ; op dit zy noch eeniger maten moge ophouden haar Hof, ende weerdigheit van de geboorte 3 die haar Godt heeft gegeven.

Haar Maiefteit verzekert , dat de gemelde Heeren Staten Generaal in de overvloedige Zegeningen die God haar heeft gegeven ende vermenichvuldicht op haar ftaat door de vreede , die hy haar heeft verleent (waar door haar ordinaris lasten zeer werden vermindert) zullen eenige reflexie maken op haar tegenwoordige Weduwe llaat , ende op de noot van haar zaken , te weten , op haar Domeftike lasten , die zy als noch moet dragen , om te corferveren wat haar geboorte haar geeft, ende dat de violentie der vyanden haar niet kan benemen.

Zy vertrouwt dat de goede gedachtenis van

de

Sluiten