Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 7* )

VERHANDELING

Over V nauw verband, tusfchen de burgerlyke deugden en de vryheid.

Vryheid en de deugd , zyn op 't nauwst met den anderen vereenijfd : zy zetten zich onderling fterkte en fteun by, en de ondervinding leert, dat de val der eene onmiddelyk die der andere na zich fleept. Onmooglyk is het, by een volk heldhaftige gevoelens te vinden , 't welk zich zelve genoeg kleinacht om de banden der flaverny aan te neemen en in de ketenen te kruipen.

Welke liefde ook voor 't algemeen vvelzyn kan die ellendige Volken bezielen, die de rykdommen van het gantfche gebied , door een eenig mensch met deszelfs gunftelingen zien inflokken ? Alle bekwaamheden worden 'er uitgedoofd, en de plaats vervangen door orgebonde en rukeloze verkwistingen. De Staat door het verval of de vernietiging der wetten , uit malkander gefiord , beftaat niet meer dan in fchyn , en deszelfs in der daad reeds van den anderen gefcheide deelen,

val-

Sluiten