Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ï»3)

Al had .gy Samfoms fterkte^ en Salomons verftand,

Geld is geluks verwant.

Dié ryk is, ris geleerd. Wat zal u wysheid baten ,

Zo gy uw koffers niet gepropt hebt met dukaaten?

Geld is alleen de leus, deeze onbezielde Hof

Geeft afkomst, naam en lot*

Al heeft een fchemlfen guit zyn Vaderland beftolen,

Of 't goed van Weeuw en Wees verdonkerd

en verfchoolen, Of 't Land te fnood verraên. Dat kan hy ligt

ontgaan ,

Geld zelf dekt gruweldaên.

Staats. Meng. April. ( I ) Hst

Sluiten