Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 129 )

brlek, die voor d'Engelfche Lakenen niet behoeft te zwigten, maar den prys van alle die Manufacturen, fchoon geene inkomende rechten betalende, is tejhoog, om ooit verzendingen na buiten 'sLands te kunnen doen, en dus, het hoogfte waar naa Rusland noch vooreerst ftaan kan , is, het zoverre te brengen , dat het de vreemde Manufacturen en handwerkers kan misfen.

Een Ryk , dat door de uifgeftrektheid van zyn grondgebied en verfcbiheniheid van climcat, overvloed van producten heeft,welke door de buitenlanders niet kunnen gemist worden , moet zeker groten handel voeren , en dit doet Rusland ook. Deszelfs koophandel heeft evenwel niet beginnen te bloeien , dan met de opkomende loten der Zeemogentheden, voor 't midden der zestiende eeuw , waar uit de handel met andere Mogentheden kon gedreven worden. Thans he ft net 'er velen , waar onder die \'an •Petersburg, Kevel, Nerva, Wyburg Riga en Archangel de voornaaniften zyn.

Indien de nyverheid der Rusfifche natie zo groot was , als de rykheid van haar Land, zouden de voordelen welke zy uit de Zeehandel trekt met andere Mogentheden , langs de Oost en Witte Zee , ongelyk veel groter zyn ; en hier toe zyn de middelen zeer eenvoudig. i) Den uitvoer van alle

ru-

Sluiten