Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 132)

zyn. Indien dat Rvk eens gezegend wierd met een Opperhoofd , niet een veroveraar, maar een vader zyns Volks ; een man van gevoe ig harte zynde ; meer waardy Hellende in de welvaart van tien famhien dan d'aanwinft van zes Provintien , zd hy d'eerfte zyn , om den Adel te leeren , dat de lyfeigenfchap een fchending is , van de geheiligde wetten der natuur. Hy zal 't eerst de kroonsboeren voor vrye menfchen verklaren. Indien de Adel zyne boeren een eigendom gaf , welke zy door hunne nyverheid mogten verminderen , en voor welken zy tot een bepaalden prys , hunne vryheid mogten kopen , zou die Adel niet verliezen , en 't Ryk 'er onuitfprekelyk by winnen.

MEN»

Sluiten