Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( I42 > D E

P L I G T E N.

Welken de Vorflen jegens hunne Onder, danen dienen in acht te neemen.

^W^AS het mooglyk, dat de Vorften beftendig met de volkornenfte wysheid konden regeeren, zouden derzelver onderdanen ook altyd gelukkig zyn; de grootfte overeenftemming zoude tusfchen hen plaats hebben , en alles in de geregeldfte order toegaan : doch zulks is volgens den aart der menfchelyke natuur onmooglyk. De Vorften menfchen zynde, des aan de zwakheden hunnen natuurftaat eigen , onderworpen , verlaten helaas maar al te vaak , de gezonde en eenvoudige regelen der regeringskonst, omdieeener verkeerde handelwyze aan te nemen , welke zy met den naam van ftaatkunde betytelen ; fchoon die ftaatkunde veeltyds allerwanheblykst is, en nimmer hoger trap van volmaaktheid kan bereiken , dan wanneer zy op eenvoudige gronden en handelingen gevestigd Wierd. ö

Toen de Ifraëüjen aan Samuel om een Kb-

nisg

Sluiten