Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 143 )

ning vraagden, zeiden zy tot hem: {tel een

Koning over ons aan gelyk alle Natiën er een hebben , op dat hy als Rechter over ons zy; dan zullen wy een Koning hebben om ons te regeer en: onze Koning zal ons oordeelen, hy zal aan ons hoofd optrekken, en voor ons ftryden in alle onze oorlogen. Toen fprak de Heere tot Samuel ; /lel een Koning aan; om hen te regeer en !

Deze weinige tvoorden zyn voldoende , om de hoedanigheden te befeffen, welke de geenen dienen te hebben , die door God beftemd ^yn om te regeeren , en de verplichtingen welken op hen leggen, om zo eene verheven en gewichtige waardigheid, naar vereifch te bekleeden. Deeze ftoffe volledig in alle zyne deelen tejwillen verhandelen , zon te wydlopig zyn; des men zich maar eenig tot het hoofd, zakelyke zal bepalen , namentlyk : wat een Vorst te doen ftaat, om 't geluk en de veiligheid van zyn Volk te bewerken , dat is , wat zyne hoofdplichten zyn.

j

De Vorften , fchoon zy zich zulks maar al te gemaklyk diets laten maken , behoren zich zeiven niet toe, maar aan hun Volk ; want de macht, welke hun door de Voorzienigheid in handen gefteld is , wordt hun niet verleend om gebruikt te worden tot een werktuig hunner eigc verheffing; maar eenig, om 't geluk hunner onderdanen te bevorderen: waar uit ( L 5 ) dan

Sluiten