Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 164 )

handelen , om aan geld te komen. Op hoeveelderlei manieren heeft men die natie niet al geplaagd. Eerst confisqueerde men hunne goede/en , toen zy Chriftenen wilden worden , en naderhand verbrande men hen, omdat zy het Chriiten geloof niet wilden aannemen.

De fraaifte vrede die 'er ooit gemaakt wierd, was die van Gelon met de Carthagers. Hy bedong dat zy de gewoonte zouden ophouden , van hunne kinderen aan de goden op te offeren. Na driemaal honderdduizend Carthagers verflagen te hebben , lag hy hun eene vooi waarde op , die hen niet dan nuttig kon zyn , of om beter te zeggen, hy pleitte voor 't menschdom.

Zeventig perfonen eene famenzwering gemaakt hebbende tegen Keizer Bafüius , vergenoegde hy zich hen te laten ftraffen met enige ftokflagen en het verbranden van den baard. Op de jagt zynde , wierd hy door een hartebeeft aan zynen gondel opgeligt en was in merklyk levens gevaar. Een der aanwezigen lchoot toe, trok zyn zwaard, kapte de gordel door , en verloste aldus den Keyzer, doch tot beloning liet hy hem onthoofden , omdat, gelyk Bafilius zeide, hy het zwaard tegen hem uitgetogen had. Wie zou het kunnen geloven , dat door een en dezelfde perfoon , twee zo verfchillende vonnis-

Sluiten