Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 219 )

r eerfte geboortejaren dier Gemeenebesten! Marathon, Platea, Salamis, Mie ah enz. fcöndigen derzèlvlf aan (taande grootheid aan. Te vergeefs word Griekenland door zeventicnmaal honderdduizend mannen aangetast, üaar Schieten nog twee fleden over: wat zeg ik ? daar fchiet 'er maar een over; want Athéne is vernietigd, of beftaat niet meer als op de baaren; en evenwel word Xerxes op de vlucht gejaagd en vervolgd tot op eene vaste wal.

Wat geheiligde banden zullen deze Gemenebesten niet aan den anderen verknochten, na onderling zo veele roemrugtige daden ter uitvoer gebragt te hebben ? Overal ftaat de dwingelandy te verdwynen , een plechtig bondgenootfehap zal alle de Leeden van Griekenland vereenigen en kluisteren aan die twee hoofden ; de ' cendragt en vrede zal bloeijen onder de verdedigers der vryheid ; de Maar zagt, hier dienen wy van taal tc veranderen , en de zaken nogmaals eens in te zien.

Mooglyk, dezelve een weinig nader befchouwende, zullen wy in het Gemenebest van Athéne niets anders vinden , als een Hecht georganifeerd gemeen, ligtvaardig , glorieus , ftaatzugtig, wangunftig, inhalig , onbekwaam om zich zelfs te bellieren, en in deszelfs hoofden , den voorfpoed, ( q 3 ) wek

Sluiten