Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 227 ) N

van vyanden te bedienen, om bondgenoten afbreuk te doen.

Letten wy vervolgens op die innerlyke ftaatkunde, welke van de Regeringsform beflist, zo zal men ondervinden , dat de Grieken, even als In alle andere zaken , veel meer verftand als reeden gebruikt hebben. Evenwel , wat wy ook van de Spartanen mogen gezegd hebben, men moet zich op het horen van den naam van Lycurgus■- altoos verwonderen , over deszelfs fhug en .wyduitgeftrekt verftand, Men kan ook niet ontkennen dat zyne wetten wel doorgedagt zyn , en dat 'er eene zeldfame eenheid , in alle de deelea van zyn plan te vinden is. Maar was dat plan , was dat ontwerp reedelyk ? Ik wil hier niet fpreken over het wonderlyk denkbeeld , van een geheel Volk foldaten te willen maken of te doen worden , en ik ftem toe , dat de Spartaan enig toe den oorlog en de gevechten groot gebragt wordt, even gelyk Roujjeau zyn Emile om timmerman te te zyn; maar, wanneer hy niet dan verweerende oorlogen voerd , om zyne Vryheid te bewaren, moet het dan ook niet vroeg of laat van zelfs gebeuren, dat hy , noch muren noch locale verdedigingen hebbende , zelfs te ondergebragt zal worden , gelyk hy ook dagt dat hem gebeurde, na de bataille van Leu&ren ? Indien zyn moed en krygstucht , hem als een befiisfend voordeel gee-

. ven ,

Sluiten