Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 23o )

Het zou onnodig zyn, van d'andere Griekfche Volken te lpreeken , en 't zal genoe<>zyn te zeggen dat hunne regeringsformen beftonden , of in eene dwingelandige Oligarchie, of in eene onftuimige Democratie, die altoos in twee factiën ontaarden , die der groten en kleinen , van 't Volk en de ryken.

4

Uit dit alles blykt dan , dat het 'er veel aan fcheeld dat het menschdom in dat tydftip in Griekenland gelukkig geweest zoude zyn ; weshalve wy nu dienen te onderzoeken hoe het by anderen gefteld was , en wel in d' eerfte plaats by de Romeinen.

Het vervolg hier na.

Sluiten