Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *39 )

door zyne opvolgers onderhouden, om allen die zy overwonnen in hunne Stad onder de burgers in te lyven , in ftede van hen tot flaven te mnken. Dit bevorderde de populatie die de wezentiyke macht van een ftaat uitmaakt, en daar aan is de grootheid van Rome te duiden , welke dermate toenam , dat het 250 jaren na deszelfs ftichtinge, meer dan honderd en dertigduizend burgers binnen zyne murert telde.

Wat deszelfs regëeringsform aanbelangd, welk een denkbeeld kunnen en moeten wy ons 'er van vormen , wanneer wy het Volk laag en laf genoeg zien,' pm zo lang en zo geduldig te zugten onder het juk van een tyran, gelyk Tarquinhis Superbus was ? In der daad ook , 't is denklyk, dat indien de Romelnfche Jongelingfchap , niet door eene lange en moèilyke oorlog was afgemat, en een verfchriklyk treurtoneel "zich niet net van pas vertoond had , om de geest van 't gemeen wakker te maken , waarfcbynlyk is het , zeggen wy , dat Rome geworden zou zyn 't geen Syracufa geweest is , namentlyk de fpeelpop der Dwingelanden en het toneel van beftendige omwentelingen.

Maar , de Koningen zyn verjaagd geworv den ; de vryheid heeft zich op hunne zeetel geplaatst. De vryheid ? Armzalige vryheid. De dvvingelandy deed niet anders, dan R 5 uit

Sluiten