Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 248 )

moeilyker expeditie uitgedagt worden , en die de legerbenden meer moest tegen ftaan , als £ Alpen en Pyrenéen over te trekken , en de foldaten aan veele moeiten en ziektens bloot te ftellen, eer zy eens den vyand onder het oog konden zien ? Waarin beftonden zyne eerfte voorfpoeden ? In het verraad van enige boeren , in de lafhartigheid der bergbewoonders , en wel voornamentlyk in de verkeerde handelwyze der Romeinfche Veldheren , die verzuimden den overtocht van de Rhone en de engtens der Alpen te verdedigen. Wat zal men zeggen van de marfchen, welke Hannibal door de moerasfen van Clufium deed , en de domheid der Romeinfche Veldheren , die aan zyn leger vervolgens den tyd gaven om uit te rusten en te herftellen , en die hem te Trafi. mene gaan bevechten , terwyl ze hem aldaar hadden moeten opgefloten houden , en in de verlegenheid laten om winterquartieren te vinden ? Hoe ! indien Frederik de Grote] eens in zyn leven van rukeloosheid U be-. fchuldigd , omdat het beleg van Olmutz, lang duurde, en de Oostenrykers buitengewone pogingen deeden , om wederom in 't veld te kunnen verfchynen ; hoe zal Hannibal dan ene onderneming kunnen goedmaken , waarin ene enkele tegenlpoed bem kon ruineren , en de grootfte zegenpraal hem nog geen goede uitflag verzekerde.

Moog-

Sluiten