Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1250 )

baardiger , dan de onderneming van Hannïlal , namentlyk de aanvoering van hulptroupen door Asdrubal , welken door LI. vius en Nero verflagen wierden- Dog was dit zo een groot mee'terltuk , dat de Romeinen bedreven ? Onzes oordeels geenfin ts. Het was immers de grootfte dwaasheid , dat Asdrubal ondernam , uit Spanjen , de Alpifche en Appennynfchs gebergten over te trekken , om tot hulp te komen van eene armee , die in V Brutium Om zo te i'preken geblokkeerd was. Wat reden had Hannibal tog om zich te vleyen, dat hy zonder flag of koot Appulie , Daunie , Samnie en Picene zou door marcheeren , om zich in Umbrl met Asdrubal te verenigen ? Twee Legers aldus van verfchiilende kanten komende aanmarcheren, lopen die niet altoos gevaar van voor de vereniging verflageu te zullen worden 7 Frederik die zich wel wift te redden , toen by met twee onderfcheide Leegers te doen had, zou in dit geval , indien hy Dictator van Rome geweeft was , zich weinig in verlegenheid bevonden hebben. Den gekfcherende met de Barbaren , zou hy uit ftaatkunde gedaan hebben , 't geen Livius uit onkunde deed, dat is ; in ftede van Asdrubal op te houden in de doortochten van het Appennynfche gebergte , 't geen niet bezwaarlyk zou geweest zyn voor elk, die maar enig verftand van eenen defenfiven Oorlog hadt, zou by hem

in

Sluiten