Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 251 )

in de vlakte hebben laten afzakken , om hem te beeter in eene enkele Eatailie te kunnen verflaan en vernielen.

Carthago overwonnen zynd? , bevond Rome zien wel haast de meefteresfe der geheele waereid ; want wie kon toen 't zelve weerftaan ? Phiüppus , Antiochus, en Perfeus , omringd van wangunüige naburen of Vyanden , konden die zich vleyeh meer te zulien uitrigten dan Carthago ?

Evenwel , hoe zeer Rome tot dus verre voorfpoedig geweest was , kan men niet entvynzen , dat het nog weinig in aanzien by de Grieken was. Zy befchouwdén allo die verrigtingen , als eenen Oorlog tüsfen Barbaren en men herrinnerde zich eer de onderneming van Pyrrhus , dan de Bataille van Zama. Men ziet zelfs, dat in het begin van de Macedonifche Oorlog , de Romeinen nog geene andere geallieerden dan de Etoliers hadden ; een Volk gehaat en misagt , geheel Griekenland door. Dart hier genoeg van , en wy menen overvloedig uit deze weinige voorbeelden aangetoond te hebben , dat Rome meer door geluk dan door wysheid groot geworden is ; en wy gaan dus liever over tot het onderzoek van den invloed welke de Regeerin-sform Rome op het geluk der Volken gehad heeft, en welke de toeftand van het mensebdora (S 3) by

Sluiten