Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 458 ) * * *

jozeph had dertien Jaren in zynen getreu. wen dienst by Potiphar verlieten , toen hy op den eerflen argwaan in de kerker gefmeten wierd : doch men gelove het vry , zo lang zou hy het aan veele Duitfche Hoven niet gehouden hebben.

Als een eerlyk Staatsdienaar in ongenade vak, legt hy evenwel in ongefchonde groote , even als een doode , wiens lighaam nog eerbiedenis en mcdeiydcn verwekt ; doch , als een eerloos Minister gebondst werdt zo legt hy als iemand , die van een hogen toren ter neder ftort , en op ene affchuwelyke wyze verpletterd geworden is.

Een geneesheer mag aan zyne Artzenyen de gedaante geven die hy wil, als zy Hechts eene goede uitwerking te weege brengen ; en even zo kan de Patriottifche mcnfchenvriend, met zyne zede en Staatkundige geneesmiddelen handelen.

AlleErfprinfen worden by derzelver geboorte, als eengefchenk van den hemel aangemerkt; maar de Landzaten vinden dikwyls al vroeg reden om te wenfchen , dat den Hemel zyn gefchenk terug neme.

Sluiten