Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C £84 >

w'tng ook zyn moge, verbeelden wy ons echter, dat dezelve byna geheel nieuw is; om dat verre de meeste politique enthuflasten ze in den wind geflagen hebben , zich met andere vry grotere onzekerheden en herfen. fchimmjge befpiegelingen bezig houdende.

Wy hebben bevorens reeds opgemerkt dat de Kantten, Koophandel en Landbouw! om zo te fpreken uit Egypte en Phenicie afv komltig, eerft naar Griekenland, overgingen, om zich vervolgens, en dat wel altoos de kusten langs , uittebreiden .in halie , Sicilië , Spanjen,öQ Gallien, ja zelfs in Africa. Dit nu kan dienen om ons de reden te doen befeffen, waarom de aan Zee gelegen Volken altoos een zichtbaar voordeel gehad hebben , boven dc genen die Land waards in woonden.

Tn der daad ook, terwyl dat Lycurgus, Solon, Romulus , &c. al hunne zinnen fcherpten, om de kunft uit te vinden, van hunne naburen wel te kunnen verftaan, leide de natuur allengskens haare weerfpannige kinderen naar het doelwit, 't geen zy, hoe onzigtbaar 00* fomwylen, beftendig in 'toog heeft. De Landbouw vermenigvuldigde de voortbrengzelen der aarde, de Koophandel leerde die vermelen , en de nuttige wetenfchappen breidde zich van de Kuiten uit tot in de binnendfte Jandflreken. Dus kan men zeggen, dat de

Ryk-

Sluiten