Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 288 )

van krygsman tot krygsman , niaar van m t.e tot Natie; als mede: omdat heid van agter uit te gaan , en de nood!aak heid om voor zyn levensonderhoudtl Srgen, de vermcbng van den vyand een nood. zaaklyk gevolg der overwinning doen zyn

Wat akeliger tafereel kan 'er wezen, wat fomberder vertoning kan 'er zich op doen , als den ftaat van het menschdom , ten tydè

?//RvkTS^e" VerdelinSe ^ het RoZ Jcne Ryk i Natiën vernield uit redenen en

fSJTtSn v^i^ande; anderen gehele landftreken overftromende en verwoestende; anderen nog veel gevaarlyker, zich met ftruikïoven en zeefchmmen bezig houdende ; de Keizers gehele Volken uit Germank naar Engeland, uit Afie naar Africa, en van daar naar Europa overbrengende ! Waarlvk de gehele waereid geleek naar een groot ftrytperk , waar in zy die niet vogten, fteeds bezig waren met zich in den wapenhandel te oeffenen, om zo veel te beterden kunst van moorden te verfta.m.

Het derde vervolg hisr na.

MÊN-

Sluiten