Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *8o )

MENGEL GEDAGTEN.

_r\^ nacharfis na eerst Solon befpot te hebben, omdat hy de wetgever der Athéners wilde worden, moest naderhand evenwel bekennen , dat hy zich niet genoeg verwonderen kon hoe zy als wyze mannen fteeds raadpleegden , doch voegde hy 'er by , zy nemem kinder befluiten. Hoe menig Land is 'er niet, waar op dit toepaslyk te maken is.

* * *

Dat men de levenden in hunne ware coukuren voorftelle, kan nooit kwaad , want is de befchryvirg valsch, kunnen zy zich zuiveren of verweeren ; maar kwaad van de doden fpreekt, is ene wezentlyke lafheid.

* * •

£en man zyne welfprekendheid en kundigheden altoos ten beste van het Vaderland gebruikende , moet noodwendig vroeg of laat enen groten rol in 't zelve fpelen , ten ware de dood hem in zynen loopbaan ftuitte,

• • *

Men leest van Themiftocïes dat het eerfte

wat

Sluiten