Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 296 )

reeds veroordeeld om onder onbillyke Meesters te bukken ; reeds overladen met druk-: kende imposten ; geftoord ih hunne bezittingen en eigendommen ; geplaagd door Oorlogen en derzei ver nafleep , zich noch blootgefteld gevonden , aan eene nieuwe foort van dwingelandy die tot in de binnenftc ploien van het menfchelyk hart indrin/ gende , in onze Ziel de grootfte bewegin| gen veroorzaakt. Van het Concilie van NL ceé af , tot op de herroeping van 't edikt van Names toe , zyn om den wilie der Godsdienft , de Gevangenhuizen beftendig opgepropt en de Schavotten met bloed geplengd worden.

En nog een ander gevolg. De dwepery alle andere ftudien en weetenlchappen uitfluitende wierden dezelve ook geheel verwaarloosd. De gefchiedkunde in plaats van opgehelderd te worden , wierd hoe langer hoe duisterder. In ftede van een Xenophon., Ju tus Livius , Polybhts, Tacitus en andere agtenswaardigè Burgers , die de deugd in hunne boezems koesterden , vond men niet anders dan partyzugdge Schryvers , die ons opgefmukte en met hunne inzigren ftrokende verhalen dom. De jaarboeken dier tyden , zyn wezentiyk enkel de aaneenfchakeling van zouteloze facla. Wenden wy dus ons oog af van dat tydüip , waar in het menschdom ook al niet kan gezegt worden ,

aan

Sluiten