Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 306 )

hun beurt wederom onderdrukt door eeg Despoot In het tweede hebben de Groten zich weten te bevryden voor de dwingelandy , welke zy echter' te=jen anderen uitoeffenen ; doch overal vind men intusfchen Thanes, Boyards of Blaften , (het doet 'er niet toe hoeden ze n emt,) die alleen meesters , alleen bezitters der Landeryen zyn > en tefTens ook alleen deel aan de Regering hebben ; terwyl al de overige Slaven en Lyfeigenen zynde , nauwlyks een Huk brood en kleding hebben Het kan zyn dat de oude Germanen wezentlyk zo een vry en deugdfaam Voik uitmaakten , gelyk Tacitus het ons befchryft, doch het zy ons geoorloofd hörtelyk te twyffelen , dat het die Germanen geweest zyn , welken het We • ten veroverd hebben , en , zo lang als Benemarken , Polen , Rusland en Tartaryen , ons nog ce overblyffelen van de oude Regering der Barbaren opleverd, zullen wy niet geredelyk van denkbeeld veranderen. In het algemeen , begeert gy een denkbeeld te hebben van de Leenroerige Regering, door Karei de Groote en zyne opvolgers gemodificeert ? Beftudeer het jus Publicum van Duitschland. Wild gy weeten wat de leenroerige Regeering van vroeger datum was ? Lees de Gefchiedenisfen der Noordfche Volken. Deze verdeling der Leenroerige Regering in twee tydftippen , komt ons ook de gefchiktfte voor, om enig licht te verlprei-

den

Sluiten