Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( Sio )

BETOOG

Dat de onrustigheid en misnoegdheid de$ Volks, niet altoos oproerigheid is,

Het is 'er zo verre van daan , dat het Volk gelyk men zegt , moeilyk zoude te regeeren of in ontzag te houden zyn , dat men in tegendeel voor het overgeftelde diende bedugt te zyn , namentlyk , dat het zich al te ligt en te blind laat beltieren; en het komt ons voor , dat die gedweeheid, fchoon by fomnr'gen voor een deugd gehouden , vooral wanneer zulks met hunne belangen en inzigten ftrookt, het Voik niet tot eer ftrekt ; want immers, mmg men het niet te regt een fchandvlck voor de Natie noemen , wanneer zy zich als gevoelloos laat flingeren en ringeloren , naar den dartelen wil van onderdrukkers en verraders , wier plicht het eigentlyk was , haar voor te liaan en te befchermen ! Het ftrekt ten bewys, dat alle gevoelens van vryheid by hen uitgedoofd zyn ; Want vrye lieden onderwerpen zich wel gewillig aan wetten die billyk en rechtvaardig zyn , doch men mag de zodanigen als laffe flaven befchouwen , die aan 't onredelyke en 't welk geen wet is, blindelings gehoorzamen.

Wei-

Sluiten