Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 323 )

TOELIGTENDE AANMERKINGEN

over de

VRYHEID.

H

et woord van Vryheid is in iedq-s mond en word by alle gelegenheden gebezigd, doch hoe veelen.zyn 'er, die den waren aard derzelve niet grondig kennen , en zich daar van een wanheblyk, althans ongeregeld denkbeeld vormen ! Dit fpoort ons dierhalve aan , fchoon 'er reeds federd enigen tyd veel over dit onderwerp gefchreven is, om op de minst wydlopige wyze en zo vatbaar mooglyk , ook iets dien aangaande te neder te ftellen , en den Leezer in dit en een of twee volgende Mengelwerken, over deze zo gewichtige ftoffe te onderhonden. Aanvanklyk by weege van inleidinge zullen wy dierhalve ondernemen aan te tonen; dat de Vryheid een rceht is , V welk alle menfehen noodzaaklyk toekomt , en niet ontvreemd kan worden.

Alle' Regeringen , hoedanig die ook mo> gen befchouwd op wat voet die ook mogen gevoerd worden , moeten eigentlyk enig en-

Staatsm.Meng.Oct. (Z) air

Sluiten