Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 325 )

ïic lastgevers rekenfcbap te doen. Bevelhebbers van Legers of Vloten hebben dikwils onbepaalde volmachten ; maar wie kan ontkennen, datze daarom evenwel over hun goed of kwaad beleid aanfpreeklyk zyn ? Is het beftier over 't Leger en de Vloot van den Staat, niet by ons aan den Heere Stadhouder overgelaten , en heeft hy daar in niet, ene byna ongelimiteerde uitvoerende macht; doch hebben wy teffens niet gezien, dat die Vorst zich onder de verplichtinge erkende , van verllag en rekenfehap zyner verrichtingen te moeten geven ? De Vergadering der tienen te Venetië , heeft een volftrekt gezach over de Vryheid ja zelfs het leven van ieder onderdaan ; doch» indien zy die macht tot geweldenary misbruikte , zich zeiven in de opperheerfchappy wilden indringen , of diergelyke , .zou het dan de geenen, die hen dit gezach tot andere eindens gegeven hebben, niet wettiglyk vry Haan, die tien onbepaalde Staatsverraders op de gevoeglykfte wyze te amoveren en van kant te helpen. De uitgaaf der penningen , die op de civile lyst betaald worden in Engeland, word meerendeels aan de Kroon toebetrouwd , doch indien evenwel de Grootfchatbewaarder dat geld zodanig tot 'sKonings oneer en s'Volk bederf gebruikte , zal niemand ontkennen, dat hy door die misdaad zyn ftaat en hoofd verbeurd hadt : want fchoon wy in deze .dagen eene notable verquisting en misbruik (Z 2) van,

Sluiten