Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r 378)

20 word wederom dit bezit van eigendom» jnen , door de Vryheid alleen beveiligd en tegens alle gevaren verzekerd , door de wetten der Vryheid : wetten die met aller toeftemming gemaakt , ook zonder dc toeftemming van allen niet kunnen worden verme» tigd of veranderd.

Alle deeze voordeelen dierhalve , zyn alleen de gaven en de gevolgen van de Vryheid , en kunnen ook maar alleen in vrye Landen gevonden worden; alwaar het gebruik van macht aan de ene zyde bepaald , en het bezit van alle eigendommen aan de andere kant verzekerd is ; alwaar de ene zonder beteugeld en beftraft te worden, hare palen niet kan te buiten gaan , nog de andere zonder hoop van herftelling benadeeld worden ; alwaar het Volk geen Meefter kend , dan de wetten en die 'er door de wetten toe gefteld zyn ; alwaar beide Wetten en Overheden gemaakt worden door hen, cie het Volk vertonen , en hun niets word afgevergd, dan het geen hun de wetten afvördei en ,• alwaar eindelyk zy , die hun meer afeischen . dan de wetten torftaan , door de wettén (ir af baar zyn, ende Wetgevers zelfs aan hume eige inzettingen gebonden, even gtbk aiie anueren , derzelver gevolgen ondergaan.

Hoe is bet nu toch mooglyk , daar Ae

Vry-

Sluiten