Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 406 )

als Vrem&e en InnerlM. Onder de eerstgemelde kan men in de eerfte plaaife Hellen , de groote emigratien , hoedanig die irt de vierde en vyfde eëuw in ons Europa plaats gehadt hebben. Veellicht zal men zeggen , dat deze oorzaak van de deftructie der Ryken en Staten voor het tegenwoordige inbeeldig is , wyl men thans zulke emigratien en daar uit ontftaande revolutien , niet meer te wagten heeft ; doch dt Remmen wy niet volledig toe Daar zyn nog zo veele geheel onbekende, en niet minder maar half bekende Landftreken , dat zodanige gebeurtenisfen niet kunnen gezegd worden , buiten de phiüïche of moreele mooglykheid te zyn. Kan her niet gebeuren, dat 'er te eniger tyd , uit het ons onbekende midden van Africa , uit Ethiopië , of het hoge gedeelte van America , een zwerm menfehen zal komen afzakken ; die of Iterker of onvermoeider dan onze Europeanen , dezelve in alle hunne krygs en ftaatkunde zullen te leur ftellen ?

§• V.

Wy bekennen ene diergelyke revolutie fchynt nog verre af te zyn , doch zy is niet onmooglyk ; en zonder de ongelukken van zo verre te willen voorfpellen , zyn er dien aangaande gevaren , veel digter by. Men belchouwmaar eens op de Landkaart , da

wyd*

Sluiten