Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 4" )

der ene Monarchie te willen brengen, is de belachlykfte onderneming, omdat het oiv mooglyk zoude zyn die te regeren en te beltieren. Ondanks de invoering der posten en derzelver fpoed , is het onmooglyk , dat de Overheid nauwkeurig genoeg kan onderrigt zyn, van alles wat 'er omgaat , en 'er zyne bevelen doen gehoorzamen. Daar van dam onder alle de te wyd uitgeftrekte monarchien , die rebelSien en binnenlandfche oorlogen, waar door 't ene gedeelte voor , het andere na , afgefcheurd wordt.

§. IX.

De volftrekte afhanklykheid van ene andere Mogentheid waar in zich een Staat field , is ook een oorzaak van verzwakking.. Dusdanige afhankelykheid kan voortlomen , of uit de nationale luiheid , of uit een gebrek van politie ; welke te weeg brengt , dat het Land genoopt is , zich by een ander volk te voorzien , van de meeste zaken van de eerfte noodzaakiykheid , en dus dat volk volflrekt niet misten kan. Portugal is ten naasten by in dat geval , met betrekking tot Engeland. Die afhankelykheid nu neemt zyn oorfpronk , uit een verkeerd politieq Systhema, dat de regeering omhelsd ; wanneer die deel neemt in alle de gefchillen van enen machtigen vyand , te veel in deszelft inzichten treed , en vooral , wanneer het (Ee 5) door

Sluiten