Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 459 )

wreede ftelregelen te fchryven , die zy van hunnen Meeseer geleerd hebben.

De Soldaat verkort j zyn leeven door gedurige ongemakken ; de Hoveling door beftendig de trappen van het Hof op en neder te huppelen; de Geleerde, door fteeds nog meer ce willen weeten.

Ik weet niet of zeeker Schryver zich bedriegd ; die beweerd , dat Salomon om geen andere reeden zo een groot Serrail had, dan om te beproeven , of hy gelukkig genoe°zyn zou , om eene goede vrouw te vindent

Wat moeiten zou men zich niet befparen , en wat rust zou men niet kunnen genieten, indien men zich tot zyn eigen zaken bepaal de , en zich niet verder met die van anderen bemoeide , dan de menfchl'evendheid en 't Christelyk mededogen vorderen.

D'armen die geld leend , om zich van levensbehoeften te voorzien, word veeltyds (Hh s) voor -

Sluiten