Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( <6*o )

voor een bedrieger gehouden; maar daar werd niets gezegt van de vermogenden , die hun» ne fchulden niet betalen , fchoon zy 'er toe in ftaat; zyn.

De

Men beklaagd een man die 't ongeluk gehad heeft, van eene flegte Vrouwe te trouwen ; maar die zich voor de tweede reite aan cat gevaar bloot field , verdiend geen medelydan , want hy heeft niet anders dan 't geen hy vediend , zo de tweede Vrouw even eens is als d'eerfte.

Een ct.i'yk man veroordeeld dikwyls aan zyn eigen , 't geen de waereid jin hem goed vind, en al de lof die men hem geeft, kan in hem 't berouw niet wegnemen van dat geene gedaan te bebben , waar over mea hem pryst.

Het is niet altoos de wygering die beledigd , of de bewilliging die verpligt. 'Er is een zekere kunst om zig in beiden te gedragen maar zeer weinigen bezitten die.

Sluiten