Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«Bi

REGISTER

DSR STÜJCKHN EN VERLIANDELINGEH VAN HET

SESDE DEEL

VAN HET

STAATSMANS MENGELWERK.

gaande van January tot December incluis. Ai

AaNMKRKINGEN (toeligtende) óver de Vryheid'. Paj;. 323. vervo's 355. Slot. 371.

AARiXCWËRK. dor (pronk van hetzelve. 8.

AMSTERDAM als 't ineefté belang by öe negotie hebbende , kan dus nooit ;i!s kwalyk geintentioueerd gehouden worden , voor de belangen s van de Repubiie<j. 24.

B.

BRlEfl Merkaardige én fupplicerende brief van de Konin^inne van Rohenie'n in den Jare 1640. aan de Staten fccfchreven. -NP>. tot onderftand ingel.it. 40.

BURGER. Gevolgen en uitwerkfelsn van de eerbied, .welke• m'eft denzel'ven toedraagt. 84.

(ü) . e.

Sluiten