Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(5)

voegen, dat zij deze is: Welke bewijzen keveren Natuur en Reden op voor het bejlaan van God ; in hoe verre kunnen wij dit Wezen kennen; en welke zedenkundige gevolgen kunnen daaruit af. geleid worden? Kan 'er wel , door menfehen jets worden uitgevonden, dat Ü de eerfte beginfelen der woorden Gods, op eene aangenaamer en nuttiger wijze, indachtig maaken,of, zo hec nodig is, overtuigende leeren zal. dan 't prijswaardig antwoord op zulk eene vraag?

Neen > hoe weinig tijd en liefde Gij voor het leezen, tot dus verre ook, gehad hebt, Gij zult, dit antwoord ziende, uwen leeslust opgewekt, uwe oplettenheid nauwkeuriger, en hier door weder uwe wetenfehap in de voor U gewigtigfte zaaken, die Gij als Christen en als Waereld - Burger weecen en betragten moet, op eene eenvoudige wijze, weldra in U vermeerderd vinden.

Om U hier van een Proef te geeven, zal ik vooraf de voornaamfte zaaken voordellen, welkers waarheid, nuttig en hooge noodzaakelijkheid in dat antwoord U beweezen, en beminnelijk zelfs gemaakt zullen worden.

Dit zal U bij wijze van Inleiding, eenklaarer denkbeeld van het antwoord geeven; en het antwoord zelve zoo gemakkelijk, voor't begrip van allen maaken, dat 'er tot Nut van 't Algemeen 9 onfehatbaare vrugten uit te wagteu zij».

Leest dan eerst de

Sluiten