Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 20)

EERSTE DEEL der VRAAG;

Welke bewijzen leveren Natuur en Reden ep, voor iiet bejlaan van

G O D? EERSTE DEEL

Van het Antwoord.

EERSTE AFDEELING.

Bewijzen , welke de Natuur oplevert voor het bejlaan van

G O D.

EERSTE HOOFDSTUK.

Wat men in dit Antwoord, door de Natuur verdaan moet. —

Om, mijne waarde Mede-Burgers ! naar mijn vermogen , uwe kundigheden te bevorderen en de verzochte bewijzen, welke de natuur, voor het beftaan van God, oplettenden mededeelt, allerduidelijkst en krachtigst, voor u te maaken, achteik het nodig, vooraf u te zeggen, war, gij hier in door 't woord Natuur, verdaan moet.

Dit Antwoord, zegt gij, zal zeker wel eenvoudig zijn: Want die mensch moet waarlijk droevig weinig weetcn, die nog vraagen zoude

Sluiten